Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Ilmu Pengetahuan Kehutanan adalah ilmu-ilmu  yang membahas berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan, pembangunan  dan pengkonservasian hutan secara berkelanjutan. Hutan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah manusia dan kepentingan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehutanan. Hutan yang ada sekarang ini merupakan...