Pendekatan System Thinking (Berfikir Sistem) adalah pendekatan yang mengenali hubungan saling bergantung (interdependent) dan berkaitan (interrelated) dari unsur-unsur dalam suatu